Starý Pelhřimov - turistické zajímavosti a památky

1. - Hřbitovní kostel svatého Jana Křtitele: Založen byl asi v 1. polovině 13. století a přestavěn v polovině 18. století. Hodnotná barokní sakrální architektura v ohrazeném hřbitovním areálu je situovaná na jižním okraji Starého Pelhřimova. Jednolodní obdélný kostel s trojboce uzavřeným presbytářem a hranolovou věží nad závěrem má průčelí završené barokním volutovým štítem. Kostel v roce 1930 vyhořel.

Hřbitovní kostel svatého Jana Křtitele

2. - Smírčí (pamětní) kámen: Umístěn na návsi před hasičskou zbrojnicí pod kostelem.

Pamětní kámen

3. - Pomník padlým: Obětem světové války 1914 - 1918 a památce osvobození naší vlasti - 1945.

Pomník padlým

4. - Malé muzeum Bible: Přes 400 výtisků Biblí v 80 jazycích. Zřizovatel: "Biblický teologický seminář", sběratel Biblí a správce muzea je teolog Vladislav Donát. Starý Pelhřimov čp. 45. Web - http://malemuzeumbible.cz

Malé muzeum Bible

5. - Galerie WPC - Starý Pelhřimov čp. 46.

Galerie WPC

6. - Kaplička: Na jihovýchodě obce, v posledních letech proběhla zdařilá rekonstrukce.

Kaplička

7. - Starý úvoz: Torzálně dochovaná středověká a raně novověká úvozová cesta spojující Pelhřimov se Starým Pelhřimovem je hodnotnou archeologickou lokalitou. Dochovaný relikt narušený novodobou zástavbou je částečně zpevněný štětovým povrchem (kulturní památka). Podle pověstí se v oblasti této úvozové cesty zjevovali staropelhřimovští běsové.

Starý úvoz

8. - Umrlčí cesta: Vede z Myslotína na hřbitov ve Starém Pelhřimově, zajímavostí je most nad železniční tratí, z roku 1888, dva a půl kilometru od obce.

Trasa "Umrlčí cesty"

9. - Výhled na Pelhřimov: Od kapličky je nádherný výhled na Pelhřimov a je vidět i 10 km vzdálená rozhledna na Křemešníku.

Vyhlídka na Křemešník

Vyhlídka na Pelhřimov

Mapa zajímavých míst ve Starém Pelhřimově

Odkaz na Mapy.cz - https://mapy.cz/s/kudofamube

Starý Pelhřimov - turistické zajímavosti a památky

Starý Pelhřimov - turistické zajímavosti a památky >>>


Mapa míst Mapa míst
Hřbitovní kostel Hřbitovní kostel
Pamětní kámen Pamětní kámen
Pomník padlým Pomník padlým
Malé muzeum Bible Malé muzeum Bible
Galerie WPC Galerie WPC
Kaplička Kaplička
Starý úvoz Starý úvoz
Umrlčí cesta Umrlčí cesta
Výhled na Křemešník Výhled na Křemešník
Výhled na Pelhřimov Výhled na Pelhřimov
Nastavení fotogalerie

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum