Trčkův hrad

Trčkův hrad je pozdně středověký hrad v areálu želivského kláštera v obci Želiv. Hrad vystavěli Trčkové z Lípy, kteří získali klášter vypálený za husitských válek a užívali ho jako své sídlo až do konce 16. století. V 17. století se stal součástí obnoveného kláštera.

Pozdně gotický hrad byl vystavěn někdy po roce 1468 a jeho součástí byly budovy kláštera, které využíval opat. Po konfiskaci provedené králem Jiřím z Poděbrad připadl Burianu Trčkovi z Lípy, který provedl renesanční úpravy. Jako sídlo sloužil Trčkům z Lípy až do opětovného návratu ke klášteru. V 19. století se zde nacházely musejní sbírky kláštera. Roku 1907 vyhořel, ale ještě do první světové války (v letech 1907–1914) došlo k jeho obnovení a během války v něm byl lazaret a poté dívčí škola. Po roce 1950 sloužil k internaci kněží a řeholníků, od roku 1956 pak tvořil součást psychiatrické léčebny.

Foto: Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz

Jde o dvoukřídlovou budovu s užší jednopatrovou východní a širší dvoupatrovou západní částí. V 1. patře východního křídla se dochoval sál s kazetovým stropem (tzv. kazetový sál) s vyobrazení všech českých madon od Antonína Häuslera z roku 1914. Sálu vévodí freska Narození Páně od Bóžy Dvořáka, na základě motivů a dispozic Mikoláše Alše. Přízemí tvoří lomové neomítnuté zdivo, jednotlivá patra jsou vyzdobena renesančními sgrafity (psaníčka a postavy vojáků) z 2. poloviny 16. století, které byly zrestaurovány roku 1910.

Foto: Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz

V severní části hradu se nachází bašta, bezprostředně sousedící s opatstvím. V 1. patře v minulosti bývala kaple sv. Kříže z 15. století, v 17. století prošla úpravou a byla zasvěcena Nalezení sv. Kříže. V 18. století došlo k jejímu obnovení a Jan Kalina a S. Nosecký ji vyzdobili freskami. Po požáru v roce 1907 byla zrušená a zachovaly se pouze křížová a valová klenba, lunety a štuková výzdoba ze 17. století.

Zdroj: Text - Wikipedie. Foto a video 31. března 2021, Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.

Trčkův hrad

Trčkův hrad je pozdně středověký hrad v areálu želivského kláštera v obci Želiv.

Foto a video 31. března 2021, Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum